راهنمای نگارش مقاله

 | تاریخ ارسال: 1396/7/29 | 
 
نشریه تخصصی مدیریت سامانه های آب وابسته به انجمن مخاطره شناسی ایران است که به صورت فصلنامه (چهار نوبت در سال) منتشر می‌گردد. مقالات پژوهشی (Research Papers) که در زمینه ... ، به زبان فارسی به رشته تحریر درآمده باشند و پیشتر در نشریه دیگری انتشار نیافته و یا به­طور هم­زمان به دیگر نشریات ارسال نشده باشند، قابل بررسی می باشند.
شماره حساب جهت واریز هزینه داوری: به شماره 0192040663 بانک تجارت شعبه (کد 1922)
 
از تاریخ 96/01/01 مبلغ 1/000/000 ریال جهت داوری مقالات و همچنین در صورت پذیرش مقاله، مبلغ 1/000/000 ریال جهت هزینه چاپ دریافت می گردد.
از نویسنده مسئول مکاتبات خواهشمند است پس از واریز مبلغ موردنظر، رسید بانک را اسکن کرده و به عنوان فایل پیوست بارگذاری کنند.

 
 
روش نگارش:

 
قلم تیترها: Bzar Bold 12
قلم متن: Blotus 12
قلم مطالب انگلیسی متن: Times New Roman 10
عنوان شکل ها و جدول ها: Blotus bold 11
مطالب داخل شکل ها و جدول ها: Blotus bold 10 و Times New Roman bold 8
فاصله خطوط (Line Spacing): Exactly 10 pt
 
 • کلیه بخش­های مقاله با حاشیه دو سانتی­متر حاشیه در چهار طرف، با نرم­افزار Microsoft Word2007 تهیه گردد.
 • تعداد صفحات قابل قبول حداکثر 12 صفحه می­باشد.
 • اسامی و واژه­های علمی، مکان­ها، مواد و سایر اصطلاحات خارجی را در متن مقاله به زبان فارسی نگاشته و با گذاشتن شماره در قسمت بالا و سمت چپ این واژه، خواننده به زیرنویس(Footnote) درج شده در همان صفحه هدایت شود.
 • در متن مقاله، اعداد صفر تا نه به حروف و اعداد 10 به بالا به عدد نوشته شود(به استثنای اعداد داخل جدول­ها، شکل­ها و شماره رفرنس­های ارائه شده در پایان جمله و شماره­گذاری فرمول­ها).
 • در متن مقاله و چکیده های فارسی و انگلیسی، علامت % به صورت کلمه درصد و Percent نوشته شود(به استثنای جدول­ها و شکل­ها).
 • سایز پانوشت های فارسی 8 و پانوشت های انگلیسی 7 باشد.
 • زیرنویس­ها(Footnotes) به­ صورت خودکار درج گردد.
 • جدول(به فرمت جدول های فارسی زبان) از نوع راست به چپ درج گردد.
 • کادر اطراف شکل ها حذف شود. در داخل شکل ها، خطوطی که به صورت افقی نمایش داده می شود، نامرئی باشند.
 • نمودارهای رسم شده در نرم­افزارهایی از قبیل اکسل (Excel) به صورت عکس نباشند.
 • میان کلمه و نقطه (.)، کاما (،)، علامت سوال (؟) و پرانتز () فاصله نباشد و پس از درج علامت، یک فاصله(Space) درج گردد. اصول سجاوندی یا نقطه گذاری(Punctuation) و صفحه آرایی رعایت شود.
 • نام­های علمی (جنس و گونه) در متن و رفرنس، ایتالیک باشند. نام دانشمند معرفی­کننده گونه به صورت غیرایتالیک و حرف اول آن با حروف بزرگ باشد. مثال: Juglans regia L.
 • در چکیده فارسی، متن مقاله، جدول­ها و شکل­ها، تاریخ­های درج شده به شمسی و فقط در چکیده انگلیسی به میلادی درج گردد.
 • بخش های مختلف مقاله پاراگراف بندی شود. به عنوان مثال، مقدمه در یک پاراگراف طولانی ارائه نشده و پاراگراف بندی موضوعی شود.
 • اطلاعات خواسته شده به طور کامل برای تمامی نویسندگان درج گردد. درج شماره تلفن همراه و نیز پست الکترونیکی تمامی افراد ضروری می باشد. در زمان ثبت نام مقاله و درج مشخصات نام و مشخصات تمامی نویسندگان (به ترتیب درج شده در تعهدنامه) در سامانه ثبت شود.
 • برای درج مرتبه علمی کلمه عضو هیات علمی کافی نیست. رتبه علمی مربی، استادیار، دانشیار و استاد درج گردد.
 • امضای تمامی نویسندگان در این فرم الزامی است و امضا از طرف دیگران قابل پذیرش نیست. در صورت عدم دسترسی به دیگر اعضا، امضای اسکن شده در فایل درج گردد.
 • از درج ایمیل های غیرفعال(Expired) خودداری گردد. حتما پیش از تکمیل فرم، ایمیل ها با دیگر نویسندگان مقاله چک شود.
 • فایل تعهدنامه تکمیل شده به عنوان فایل تکمیلی/ اضافی بارگذاری شود تا قابل رویت برای داوران نباشد.
 • عنوان جدول در بالا و با فرمت وسط چین نوشته و گویای نتایج مندرج در آن باشد. هر جدول با یک خط افقی از عنوان آن و سر جدول با یک خط افقی از متن جدول جدا و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی کشیده شود.
 • عنوان شکل در پایین و با فرمت وسط چین نوشته و معرف محتوای ارایه شده در آن باشد. در محورهای افقی و عمودی نمودارها از اعداد انگلیسی استفاده شود.
 • قبل و بعد از جداول، اشکال و نقشه ها حتما یک خط فاصله حفظ گردد.
 • فرمول ها باید با برنامه Equation نوشته شده و دارای شماره باشند.
 • اعداد مربوط به اندازه گیری هر صفت دارای تعداد اعشار یکسان باشد.
 • در صورتی که جمله ای با "عدد" شروع شود، از حروف استفاده شود. در این صورت واحد اندازه گیری نیز باید حروفی باشد. مثال: "پنجاه مترمکعب آب در سال برای مصرف شرب در نظر گرفته شد".
 • اندازه گیریها: از واحدهای سیستم بین المللی SI استفاده شود.
 • در بخش منابع، در صورتی که نویسندگان دو نفر باشند، نام هر دو نویسنده و در صورتی که بیش از دو نفر باشند، از عبارت "و همکاران" در متن مقاله استفاده شود.
 • چنانچه از یک نگارنده چندین منبع مورد مراجعه قرار گرفته باشد، ترتیب درج آن بر اساس سال انتشار از قدیم به جدید خواهد در جلو سال انتشار از یک دیگر c و b،a بود. اگر از نگارنده ای چندین منبع همسال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف متمایز خواهن د ش د. درصورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس مقاله های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب شوند. منابع در متن مقاله براساس نام فامیل نویسنده اول و سال انتشار تنظیم شود.
بخش­های مختلف مقاله
قسمت­های مختلف مقاله به­ترتیب شامل عنوان، چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، مواد و روش­ها، نتایج و بحث، پیشنهادها، تشکر و قدردانی (اختیاری)، منابع مورد استفاده، عنوان انگلیسی، چکیده انگلیسی و کلمات کلیدی انگلیسی می­باشد.
عنوان فارسی مقاله، چکیده و کلمات کلیدی (صفحه اول)
عنوان مقاله بایستی کوتاه و از محتوای مقاله برگرفته شده باشد تا برای خواننده قابل درک باشد. عنوان مقاله نباید بیش از 15 حرف باشد. در عنوان مقاله و چکیده به‌جز در موارد مقیاس‌های استاندارد از کلمات اختصاری استفاده نشود. چکیده فارسی در یک پاراگراف و حداکثر در 10 سطر ارائه گردد و در بخش چکیده­های فارسی و انگلیسی، نام و مشخصات نویسندگان حذف شود. چکیده باید بیان­گر مسئله، هدف، روش و نتایج تحقیق باشد. در پایین چکیده، کلمات کلیدی ذکر گردد.
در عنوان فارسی و انگلیسی نام علمی درج نشود. درج در بخش چکیده و مقدمه کافی است.
 در جمله اول چکیده فارسی و انگلیسی، اهمیت، هدف از انجام آزمایش و ضرورت آن درج شود. در جمله دوم زمان و مکان آزمایش درج شود.
حداقل پنج کلمه کلیدی با معادل انگلیسی (درج شده در چکیده انگلیسی) به ترتیب حروف الفبا تایپ شود. لطفا در انتخاب کلمات دقت کنید تا کلمات کاربردی، کلیدی و معرف موضوع پژوهش باشند و از انتخاب واژه های متداول و تکراری که دامنه جستجوی مقاله را (پس از انتشار) محدود می کند، خودداری نمایید.
 کلماتی که در عنوان مقاله آمده است، نباید مجدداً به عنوان کلمات کلیدی انتخاب شوند تا دامنه جستجوی مقاله محدود نشود.
 کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی معادل هم باشند.
مقدمه (صفحه دوم)
مقدمه حداکثر در یک صفحه ارائه گردد. در آن ضمن مرور پژوهش­های پیشین، در پاراگراف آخر، هدف از انجام پژوهش به طور مفصل شرح داده شود.
مواد و روش­ها (صفحه سوم)
در این بخش، نحوه انجام پژوهش (شامل مواد و وسایل مورد استفاده، روش­های ارزیابی، طرح آماری و نحوه تجزیه آماری داده­ ها) توضیح داده شود. برای درج موقعیت جغرافیایی از کلمات درجه و دقیقه استفاده شود.
نتایج و بحث
نتایج حاصله از پژوهش را می­توان به صورت جدول و شکل ارائه کرد و فقط تحلیل نتایج را در متن آورد. بعضی از نتایج ساده را می­توان در داخل متن و بدون ارائه جدول یا شکل ارائه نمود. هر جدول یا شکل بایستی دارای عنوان مشخصی باشد. عنوان باید تا حد ممکن واضح و بیان­گر محتوای جدول و شکل مربوطه باشد. اطلاعات جدول ها و شکل ها باید به گونه­ای که خواننده بدون مراجعه به متن بتواند کلیه اطلاعات مورد نیاز برای درک جدول را مشاهده نماید. برای نوشتن عنوان 'جدول' (یا 'شکل') باید پس از ذکر کلمه 'جدول' (یا 'شکل')، شماره آن و سپس نقطه (.) و بعد از آن عنوان جدول (یا شکل)، نوشته شود. تاریخ­های مورد اشاره در متن جدول­ها (یا شکل­ها)، به شمسی درج گردد. همچنین، نتایج حاصل از آزمایش با نتایج سایر پژوهش‌ها مقایسه شود. تا حد ممکن بایستی موارد اتفاق نظر و یا اختلاف نتایج این پژوهش با پژوهش­های دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام کاربردهای نتایج پژوهش حاضر و استنتاج اساسی از آن، در قالب یک نتیجه­گیری کلی ارائه شود.
 • در درج اطلاعات شکل ها و جدول ها دقت کنید. داور مقاله باید با مطالعه شکل ها و جدول ها (بدون مراجعه به متن مقاله) اطلاعات کافی را مشاهده کند.
 • در هر قسمت از مقاله که به یک جدول و یا شکل اشاره شد، بلافاصله پس از اتمام پاراگراف، جدول و یا شکل مربوطه ارائه شود.
 • در شکل­ها و جدول­ها، اعداد و مطالب به فارسی درج گردند. 
 • داخل متن جدول نبایستی خطوط عمودی کشیده شود. تنها سه خط افقی تیره کفایت می کند.
 • هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به آن ستون باشد، مگر این­که تمام ستون­ها دارای واحد یکسان باشند که در این صورت باید واحد مربوطه را در عنوان جدول قید نمود. واحد در زیر پارامتر اصلی و داخل پرانتز، به صورت اختصاری درج شوند.
 • برای بیان توضیح­های اضافی درخصوص هر جدول، می­توان به­ترتیب از علائم اختصاری †، ††، ††† و ... در متن جدول استفاده نمود و با نشان دادن آن­ها در زیر جدول و ارائه توضیح، اطلاعات لازم را در اختیار خواننده قرار داد.
 • پیش از ارسال مقاله، حتما به کیفیت و وضوح شکل ها و عکس ها توجه شود. شکل ها واضح، کاملا واضح و با کیفیت بوده تا در نسخه های چاپی و الکترونیکی خوانا باشند.
 • اعداد ارائه شده در جدول­ها (جهت سهولت در مقایسه) تا یک و یا دو رقم اعشار گرد شوند.
منابع
فرمت: ونکوور - در متن داخل پرانتز و از شماره یک شروع شود.
تمام منابع به زبان انگلیسی.
 مجله ﻓﺎرﺳﯽ: ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ(ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﯽ) ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم نویسنده یا نویسندگان، ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس تاریخ ﻣﯿﻼدی، ﺷﻤﺎرۀ ﻣﺠﻠﻪ و ﺻﻔﺤﺎت، بایستی ﺑﺼﻮرت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
Mirnejad R, Vahdati AR, Rashidiani J, Erfani M, Piranfar V. The antimicrobial effect of lactobacillus casei culture supernatant against multiple drug resistant clinical isolates of Shigella sonnei and Shigella flexneri in vitro. Iran Red Crescent Med J. ۲۰۱۳;۱۵ (۲):۱۲۲-۶.
ﻣﺠﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ: ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم نویسنده یا نویسندگان. ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻧﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه ﻣﺠﻠﻪ. ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر؛ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ: ﺻﻔﺤﺎت. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد نویسندگان از ۶ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﻧﺎم ﻧﻔﺮ ﺷﺸﻢ از ﻋﺒﺎرت et alاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
Mirnejad R, Vahdati AR, Rashidiani J, Erfani M, Piranfar V. The antimicrobial effect of lactobacillus casei culture supernatant against multiple drug resistant clinical isolates of Shigella sonnei and Shigella flexneri in vitro. Iran Red Crescent Med J. ۲۰۱۳;۱۵ (۲):۱۲۲-۶.
ﮐﺘﺎب: ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم نویسنده یا نویسندگان. ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب. ﺷﻤﺎرۀ ﭼﺎپ. ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﭼﺎپ: ﻧﺎﺷﺮ؛ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر.
Ho MT, Saunders CE. Current Emergency Diagnosis and Treatment. ۳rd ed. New Jersy: Appleton and Lang; ۱۹۹۰.
ﻓﺼﻠﯽ از ﮐﺘﺎب: ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم نویسنده ﻓﺼﻞ. ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ. ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب. ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم نویسندگان ﮐﺘﺎب. ﺷﻤﺎرۀﭼﺎپ. ﻣﺤﻞ ﭼﺎپ: ﻧﺎﺷﺮ؛ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر. ﺻﻔﺤﺎت.
Champion RH. Disorders of sweat glands. In: Rook Textbook ofDermatology. Champion RH, Burton JL, Burns DA, editors. ۶th ed. Oxford: Blackwell Science; ۱۹۹۸. p. ۱۹۸۵-۲۰۰۲. ۱۹۹۸.
ژورﻧﺎل از اینترنت، Web siteو : CD-romﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی زیر:
- LaPorte RE, Marler E, Akazawa S, Sauer F. The death of biomedical journal. BMJ [serial online]. ۱۹۹۵; ۳۱۰: ۱۳۸۷-۹۰. Available from: http://www.bmj.com/bmj/archive/۶۹۹۱ed۲.htm.Accessed September ۲۶, ۱۹۹۶.
- Hoffman DL. St John’s Wort. ۱۹۹۵; [۴ screans]. Available at: URL:http://www.healthy.net/library/books/hoffman/materiamedica/stjohns.htm. Accessed July ۱۶, ۱۹۹۸. - Gershon ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry [serial on CD-ROM]. ۱۹۹۵; ۵۲: ۹۰۰-۹۰۱.
 تشکر و قدردانی (اختیاری)
نویسنده(گان) می­توانند از اشخاص، سازمان­ها و افراد حقیقی یا حقوقی که امکانات اجرای پژوهش مانند تأمین بودجه، وسائل آزمایشگاهی، صحرایی و غیره را فراهم نموده­اند و یا در اجرای طرح کمک کرده­اند، تشکر و قدردانی نمایند. قدردانی از داوران و دیگر نویسندگان مقاله و همچنین درج واژه­های دکتر و مهندس قابل پذیرش نیست.
 این بخش در بررسی اولیه مقاله حذف شود و در صورت پذیرش مقاله، در زمان ویراستاری و صفحه آرایی به متن اضافه شود.
توضیحات تکمیلی:
نویسنده و پژوهشگر عزیز لطفا در ارایه منابع خود، نکات زیر را مورد نظر قرار دهید:
 • خواهشمندیم در ارایه رفرنس‏ها، از منابع معتبر و به‏روز استفاده شود. در مورد مقاله‏های علمی، کارهای انجام شده در 10 سال اخیر مورد ارجاع قرار گیرد. رفرنس‏های قدیمی تر از 10 سال، مورد قبول نیست.
 • در مورد پروتکل‏ها یا دستورالعمل‏های آزمایشگاهی، محدویت در سال ارایه نمی باشد.
 • از صحت منبع مورد استفاده اطمینان حاصل کنید. برای این کار کافی است تا رفرنس مورد نظر را در گوگل جستجو کنید و صحت آن را مورد بررسی قرار دهید.
 • حتما از رفرنس هایی که به شخصه مورد مطالعه قرار داده اید، در مقاله استفاده کنید و نه رفرنس‏های موجود در داخل مقاله ای که مطالعه کردید. به صفحات اولیه این متن دقت شود.
 • لطفا تمامی رفرنس های مورد استفاده در متن، در انتهای مقاله موجود باشد. همچنین رفرنس‏هایی که در انتهای مقاله است، حتما، شامل رفرنس‏هایی باشد که در متن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. صحت رفرنس‏های شما به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 • استفاده از رفرنس های تقلبی و بدون ارتباط با بحث موجود در مقاله موجب حذف شدن سریع مقاله و ضبط هزینه داوری مقاله به نفع مجله به زراعی کشاورزی می باشد. لطفا دقت لازم را مبذول بفرمائید.
عنوان و چکیده انگلیسی (Abstract) (صفحه آخر)
در آخرین صفحه، عنوان، چکیده انگلیسی و کلمات کلیدی ارائه شود. چکیده در یک پاراگراف و حداکثر 10 سطر باشد. چکیده انگلیسی ترجمه کامل و صحیح چکیده فارسی باشد و درصورت تغییر و بازنگری چکیده فارسی، تغییرات در چکیده انگلیسی نیز اعمال شود. تاریخ­های مورد اشاره در چکیده انگلیسی باید به میلادی تبدیل شوند. کلمات کلیدی عیناً ترجمه کلمات کلیدی فارسی (به­ترتیب از A تا Z) و حرف اول کلمات با حرف بزرگ باشد. کلماتی که در عنوان مقاله آمده است، نباید مجدداً در کلمات کلیدی تکرار شوند.
 نکات مهم:
 • هیأت تحریریه در عدم پذیرش، پذیرش و یا هر گونه ویرایش لازم در زمان چاپ مقاله، آزاد است.
 • مسئولیت کلیه مطالب و اطلاعات درج شده در مقاله و نیز رعایت حقوق مؤلفین و پژوهش­گران به عهده نویسنده(گان) مقاله می­باشد.
 • مقالاتی که مطابق راهنمای تهیه مقاله این نشریه تهیه نشده باشند، برای داوری ارسال نخواهد شد.
 • اسامی نویسندگان به همان ترتیب که در زمان تشکیل پرونده درج گردیده، در زمان چاپ مقاله ارائه خواهد شد و هیچ تغییری در ترتیب و یا تعداد نویسندگان اعمال نمی­گردد.
 • توصیه می شود به منظور بهبود کیفیت مقاله و رفع اشتباه­های احتمالی (به عنوان مثال: مسائل آماری، نحوه ارائه و درج شکل ها و جدول ها و یا نگارش چکیده انگلیسی) از همکاران ذیصلاح خود تقاضا نمایند که آن را مطالعه نموده و کاستی­های احتمالی را گوشزد کنند.
اشکالات متداول در مقالات ارسالی:
 • نام فایل نهایی مقاله (Word 2003)، به اشتباه نام نویسندگان و یا مشخصات آنها و یا عنوان فارسی مقاله است. نام فایل اصلی مقاله، عنوان انگلیسی مقاله باشد.
 • نویسنده مسئول مکاتبات به اشتباه بیش از 2 فایل بارگذاری می کنند. تنها سه فایل بارگذاری شود:
 • فایل اصلی مقاله به همراه شکل ها و جدول ها (به عنوان فایل اصلی مقاله *)
 • فرم تعهدنامه تکمیل شده (به عنوان فایل تکمیلی/ اضافی) پس از تایید اولیه مقاله و ارزیابی دبیر تخصصی، نویسنده می تواند نسبت به واریز هزینه داوری اقدام نماید: لذا خواهشمند است در اولیه مرحله تنها فایل اصلی و فرم تعهد بارگذاری شود و هزینه ای واریز نشود.
 • اسکن فیش هزینه داوری (به عنوان فایل تکمیلی/ اضافی)
 • شکل ها و فرمول ها ناواضح و ناخواناست است و یا جدول ها طبق فرمت تهیه نشده اند. شکل ها و جدول های مقاله باید طبق فرمت نشریه تنظیم شده و واضح باشند تا در نسخه چاپی و همچنین انتشار الکترونیکی (فرمت Pdf) قابل مشاهده و با کیفیت باشد. 
 • در اکثر موارد نحوه رفرنس دهی طبق راهنمای تهیه مقاله نیست. دانلود یکی از مقالات منتشر شده موجود در سایت می تواند به عنوان الگو مفید باشد. نام محققین در متن مقاله حذف شود و تنها به شماره رفرنس اکتفا گردد.
 • کلمات کلیدی انگلیسی معادل دقیق کلمات کلیدی فارسی باشد و در زیر چکیده درج گردد. کلمات کلیدی حداقل 5 عدد باشد. کلمات کلیدی فارسی از الف تا ی و کلمات کلیدی انگلیسی از A تا Z تایپ شود.
 • بخش های مختلف مقاله در اکثر موارد پاراگراف بندی نمی شود. اکثر بخش های متن در قالب یک پاراگراف بزرگ ارائه می شود. ابتدای هر پاراگراف فرورفتگی(Indentation) درج شده و مقاله پاراگراف بندی شود.
 • در برخی موارد نام و نام خانوادگی، ایمیل و مشخصات نویسندگان در چکیده فارسی و انگلیسی درج می شود. کل مشخصات در چکیده ها حذف شود.
 • در بخش چکیده فارسی و انگلیسی و نیز مواد و روشها، در جمله اول هدف از آزمایش و مکان و زمان حتما درج شود. در اکثر موارد این نکته رعایت نمی شود.
 • بخش تشکر و قدردانی در مرحله داوری اولیه حذف شود. پس از پذیرش مقاله در زمان درج مشخصات نویسندگان، این بخش نیز اضافه شود.
 • فرمت جدول ها در برخی موارد طبق فرمت نشریه نیست. خطوط عمودی حذف شود و تنها سه خط افقی درج شود. جدول ها به فرمت جدول های فارسی زبان از سمت راست به چپ تنظیم شود. ستون اول سمت راست جدول، راست چین و بقیه ستون ها وسط چین باشند. واحدها در داخل پرانتز و در زیر پارامتر درج شود.
 • واژه نمودار و عکس برای شکل ها استفاده نشود. واژه "شکل" برای کل شکل ها و تصاویر درج شود (هم در متن مقاله و هم عنوان شکل). شکل ها کادر نداشته باشند. واحدها داخل پرانتز درج شوند. داخل شکل خطوط افقی یا شطرنجی درج نشود. زمینه شکل بدون خطوط باشد و برای کیفیت و وضوح تصویر دقت کافی به عمل آید.
 • در برخی موارد فرم تعهد بدون امضا بارگذاری می شود. امضای اسکن شده و مشخصات کامل نویسندگان در این فرم درج شود.
 • در اکثر موارد چکیده انگلیسی اشکالات نگارشی دارد و درست تنظیم نشده است. حتما پیش از ارسال مقاله چکیده بررسی شده و با نگارش مناسب و صحیح ارائه شود.
 • از منابع قدیمی استفاده نشود و به منابع جدید و به روز ارجاع داده شود.
نویسنده مسئول مکاتبات می توانند پس از گذشت یک ماه از ارسال مقاله، جهت پی­گیری پرونده "ایمیل پیگیری" ارسال نمایند.
کد رهگیری، نام نویسندگان و شماره تلفن همراه نویسنده مسئول مکاتبات در ایمیل ارسالی درج گردد. 

 

 


 

دفعات مشاهده: 3992 بار   |   دفعات چاپ: 422 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه مدیریت سامانه های منابع آب می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2017 All Rights Reserved | Water Resources System Management Journal

Designed & Developed by : Yektaweb